GRAWE EXCELLENT Secure ir dzīvības apdrošināšana kombinācijā ar uzkrājumu veidošanu.

Šis ir unikāls tarifs, kas katram cilvēkam nodrošina iespēju izvēlēties vispiemērotāko ieguldījumu vai uzkrājumu veidu, to apvienojot ar dzīvības apdrošināšanu. Tas ir lielisks nodrošinājums nākotnes gadiem. Tas var būt pašu finansiālais nodrošinājums, papildu pensija vai nodrošinājums Jūsu tuviniekiem. Ieguldījumu fondi ir viens no efektīvākajiem naudas ieguldīšanas un kapitāla palielināšanas veidiem, kas sniedz augstāku ienesīgumu.

Jums nav jābūt ieguldījumu fondu speciālistam, kā arī nav nepieciešamas īpašas zināšanas šajā jomā, nav jātērē laiks finanšu tirgu attīstības izpētei, ir tikai jāuzticas profesionālajiem GRAWE fondu pārvaldniekiem, tādejādi iegūstot lielisku iespēju diversificēt savus aktīvus un saņemt papildu peļņu.

Ar sākotnējo vienreizējo ieguldījumu EUR 3 000 vai ikgadējo prēmiju EUR 600 apmērā ir iespējams pievienoties jauktajam fondam VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK, APOLLO KONSERVATIV vai SUPERIOR 3 ETHIK. Jums ir iespēja izvēlēties Jūsu vēlmēm un vajadzībām visatbilstošāko polises darbības termiņu ‒ no 10 līdz 40 gadiem.

Galvenais līdzekļu ieguldīšanas mērķis jauktajā fondā VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK, APOLLO KONSERVATIV vai SUPERIOR 3 ETHIK ir maksimāli palielināt ieguldītā kapitāla vērtību un gūt ilgtermiņa peļņu. Pateicoties prēmiju kapitāla izvietošanai vienā no šiem fondiem, Jūs iegādājaties izvēlētu uzņēmumu daļas, kā arī piedalīsieties uzņēmumu peļņā. Plaša ieguldījumu sadala un profesionāla kapitāla vadība no fonda menedžeru puses nodrošina risku diversificēšanu un labākās peļņas gūšanas iespējas. Lūdzam ņemt vērā, ka apdrošināšanas izmaksas ir atkarīgas no ieguldījumu fonda attīstības, tāpēc minimālās izmaksu summas nav garantētas.

Tā kā GRAWE Excellent Secure ir apvienots ar dzīvības apdrošināšanu, apdrošināšanas gadījumā atlīdzības saņēmējiem tiks izmaksātas šādas summas:

– līgumiem ar vienreizēju prēmijas iemaksu: depozīta vērtība + 10% no prēmijas summas (minimālā izmaksa – prēmijas summa);

– līgumiem ar ikgadēju prēmiju iemaksu: depozīta vērtība + 5% no prēmiju summas.

Value Investment Fonds Klassik Apollo Konservative Superior 3 – Ethik*
Valsts obligācijas 35% 45% 50%
Akcijas 35% 33% 30%
Korporāciju obligācijas, attīstības tirgu obligācijas un tml. 30% 22% 20%

*Fondam piešķirts Austrijas ekomarķējums ilgtspējīgiem finanšu produktiem.

Value Investment Fonds Klassik Apollo Konservative Superior 3 – Ethik
Fondu apmērs miljonos EUR 940.84 EUR 72.70 EUR 190.52
ISIN AT0000990346 AT0000708755 AT0000990346
Fonda dibināšanas datums 14.10.1996. 30.04.2001. 18.11.1991.
Fonda menedžeris Security KAG Security KAG Security KAG
10 gadi 2.75% 3.25% 1.63%
5 gadi 2.64% 3.24% 1.44%
3 gadi -0.95% 0.12% -1.10%
1 gads 11.66% 11.06% 7.70%
No gada sākuma 11.66% 11.06% 7.70%
No pārņemšanas 01.08.2002.

3.78%

01.08.2002.

2.96%

16.11.2007.

2.27%

  1. Investīciju fondu ienesīguma dinamika ir pakļauta svārstībām, kas atkarīga no vērtspapīru tirgus stāvokļa un nav prognozējamas.
  2. Iepriekšējo gadu ienesīgums nav pamats nākotnes prognozēm.
  3. Investīciju fondu ienesīgums var būt arī negatīvs.
  4. Jo ilgāks apdrošināšanas līguma termiņš, jo mazāks investīciju fonda ienesīguma svārstību risks.
  5. Investīciju fondi nav piemēroti īstermiņa finanšu spekulācijām.
  6. Zemāku risku dēļ obligāciju fondiem ir vidējs ienesīgums.
  7. Akciju fondiem ir lielākas iespējas gūt ienākumus, taču tiem ir lielāka riska pakāpe.
  8. Fondu vērtības dinamika ir atkarīga no ārzemju valūtu kursu svārstībām.
  9. Vērstpapīru pirkšanai kredītā ir paaugstināts risks, nerekomendējas.
  10. Aktuālo dienas kursu ir iespējams uzzināt internetā securitykag.at

Līguma noslēgšanai nepieciešama Grazer Wechselseitige Versicherung AG pieteikuma veidlapa un piekrišana.

Balts Capital jaunumi

Saņemiet e-pastā informāciju par izdevīgākiem ieguldījumu noteikumiem!

Uzkrājošie ieguldījumi ar dzīvības apdrošināšanu, Privātums