GRAWE EXCELLENT Basic (tarifs – GAV1) ir ideāla dzīvības apdrošināšanas kombinācija, jo sniedz Jums drošību veidojot kapitāla uzkrājumu un vienlaikus apdrošinot dzīvību. Jūs paši nosakāt ikgadējas prēmijas apmēru (sākot no EUR 300) un, tādējādi, arī Jūsu apdrošināšanas aizsardzības un Jūsu ģimenes nākotnes nodrošinājuma apmēru. Apdrošinātās personas priekšlaicīgas nāves gadījumā pirms apdrošināšanas termiņa beigām, labuma guvējiem tiek izmaksāta pilna apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus līdzdalība peļņā. Līguma darbības termiņa beigās, kas pēc Jūsu izvēles var būt no 10 līdz 55 gadiem, Jūs saņemsiet apdrošinājuma summu plus uzkrāto līdzdalību uzņēmuma peļņā par visu līguma darbības periodu.

 • Minimālā gada prēmija ir EUR 300.
 • Maksimālā apdrošinājuma summa ir EUR 100 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 15 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 60 gadi.
 • Maksimālais vecums līguma termiņa beigās ir 70 gadi.
 • Izmaksas summa līguma termiņa beigās ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus līdzdalība peļņā.
 • Izmaksas summa priekšlaicīgas nāves gadījumā ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus to brīdi uzkrātā peļņas daļa.

Klasiskā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu un iespēju izņemt no polises noteiktu naudas summu

GRAWE EXCELLENT Flex (tarifs – GAV1E) ir maksimāli elastīga dzīvības apdrošināšanas kombinācija, jo sniedz Jums drošību veidojot kapitāla uzkrājumu un vienlaikus apdrošinot dzīvību, un ļaujot līdz 8 reizēm izņemt no polises noteiktu naudas summu līguma darbības laikā. Jūs paši nosakāt ikgadējas prēmijas apmēru (sākot no EUR 600) un, tādējādi, arī Jūsu apdrošināšanas aizsardzības un Jūsu ģimenes nākotnes nodrošinājuma apmēru. Apdrošinātās personas priekšlaicīgas nāves gadījumā pirms apdrošināšanas termiņa beigām, labuma guvējiem tiek izmaksāta pilna apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus līdzdalība peļņā. Līguma darbības termiņa beigās, kas pēc Jūsu izvēles var būt no 20 līdz 40 gadiem, Jūs saņemsiet apdrošinājuma summu plus līdzdalību uzņēmuma peļņā par visu līguma darbības periodu.

 • Minimālā gada prēmija ir EUR 600.
 • Maksimālā apdrošinājuma summa ir EUR 100 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 15 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 50 gadi.
 • Maksimālais vecums līguma termiņa beigās ir 70 gadi.
 • Izmaksas summa līguma termiņa beigās ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus līdzdalība peļņā.
 • Izmaksas summa priekšlaicīgas nāves gadījumā ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus to brīdi uzkrātā peļņas daļa.

GRAWE EXCELLENT Flex priekšrocības salīdzinājumā ar citām klasiskām programmām:

 • Saīsināts prēmiju maksājumu periods (minimālais maksājumu skaits ir 17 un polises darbības termiņš 20 gadi).
 • Iespēja izņemt noteiktu naudas summu jau pēc 5. līguma darbības gada.
 • Iespēja vienā reizē izņemt 2 gadu prēmiju summu.
 • Iespēja turpmāk šādu opciju izmantot pēc katra 5.gadam sekojošā 3. gada, t.i., 8., 11., 14., 17., 20. līguma darbības gada.
 • Iespēja līdz 8 reizēm izņemt no polises noteiktu naudas summu.

Klasiskā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu, kas sevī ietver arī apdrošināšanu smagu slimību gadījumos

GRAWE EXCELLENT Elite (tarifs – GDV1) ir ideāla dzīvības apdrošināšanas kombinācija, kas sniedz Jums drošību veidojot kapitāla uzkrājumu un vienlaikus apdrošinot dzīvību, kā arī paredz izmaksu smagu slimību iestāšanās gadījumā atbilstoši apdrošināšanas noteikumiem ne tikai Jums, bet arī Jūsu bērniem, t.sk., adoptētiem, no 3 līdz pilnu 18 gadu vecumam. Jūs paši nosakāt ikgadējas prēmijas apmēru (sākot no EUR 300) un, tādējādi, arī Jūsu apdrošināšanas aizsardzības un Jūsu ģimenes nākotnes nodrošinājuma apmēru. Apdrošinātās personas priekšlaicīgas nāves gadījumā pirms apdrošināšanas termiņa beigām, labuma guvējiem tiek izmaksāta pilna apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus līdzdalība peļņā. Apdrošinājuma summa un uzkrātā peļņa tiks izmaksāta arī gadījumā, ja apdrošinātai personai ir diagnosticēta viena no apdrošināšanas noteikumos minētajām slimībām. Elastīgs līguma darbības termiņš, kas pēc Jūsu izvēles var būt no 10 līdz 47 gadiem, pasargās Jūs un Jūsu tuviniekus neparedzētās situācijās.

 • Minimālā gada prēmija ir EUR 300.
 • Maksimālā apdrošinājuma summa ir EUR 25 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 18 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 55 gadi.
 • Maksimālais vecums līguma termiņa beigās ir 65 gadi.
 • Izmaksas summa līguma termiņa beigās ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus līdzdalība peļņā.
 • Izmaksas summa priekšlaicīgas nāves gadījumā ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus to brīdi uzkrātā peļņas daļa.
 • Izmaksas summa smagas slimības iestāšanās gadījumā ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus to brīdi uzkrātā peļņas daļa.
 • Izmaksas summa bērna smagas slimības gadījumā ir ¼ daļa no vecāka apdrošināšanas polisē norādītās apdrošinājuma summas, bet ne vairāk kā EUR 7 500.
 • Ja smagu slimību apdrošināšanas polises ir abiem vecākiem, tad, ja bērnam tiek diagnosticēta kāda no smagām slimībām, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta abām polisēm.
 • Ja bērna slimības gadījumā ir veikta izmaksa, apdrošinātās personas apdrošināšanas aizsardzība turpina darboties.
 • Apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā pēc 3 mēnešiem, skaitot no dienas, kas apdrošināšanas polisē norādīta kā apdrošināšanas sākums.

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu un diferencētu apdrošinājuma summas izmaksu

GRAWE EXCELLENT Profit (tarifs – GAV5) programmas pamatuzdevums ir ilgtermiņa kapitāla uzkrājums kombinācijā ar aizsardzību, ko sniedz dzīvības apdrošināšana. Līguma darbības termiņu (no 10 līdz 65 gadiem) un ikgadējas prēmijas (sākot no 300 EUR gadā) lielumu nosakāt Jūs paši, nodrošinot sev progresīvu apdrošināšanas aizsardzību, pateicoties diferencētai apdrošinājuma summai. Šīs apdrošinājuma summas pieaugums ir atspoguļots Jūsu polisē un ir atkarīgs no prēmijas lieluma un līguma darbības termiņa. Jūsu regulārās uzkrājuma iemaksas (prēmijas) kompānija GRAWE iegulda starptautiskajos augsta ienesīguma kapitālieguldījumos EUR valūtā, kurus pārvalda profesionāli portfeļu menedžeri. Tieši tādēļ var tikt gūti augstāki ienākumi nekā tradicionālās uzkrājuma formās.

GRAWE EXCELLENT Profit Jums garantē, ka līguma darbības termiņa beigās tiks izmaksāta apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus uzkrātā līdzdalība peļņā.

Atbilstoši apdrošināšanas noteikumiem, apdrošinātās personas priekšlaicīgas nāves gadījumā pirms apdrošināšanas līguma termiņa beigām, labuma guvējiem tiek izmaksāta diferencēta apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus uzkrātā līdzdalība peļņā.

 • Minimālā gada prēmija ir EUR 300.
 • Maksimālā apdrošinājuma summa ir EUR 200 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 15 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 65 gadi.
 • Maksimālais vecums līguma termiņa beigās ir 80 gadi.
 • Izmaksas summa līguma termiņa beigās ir apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus uzkrātā līdzdalība peļņā.
 • Izmaksas summa priekšlaicīgas nāves gadījumā ir diferencēta apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi plus to brīdi uzkrātā peļņas daļa.

Grupas apdrošināšana, kuru var slēgt ar visiem vai daļu no uzņēmuma darbiniekiem un iespēju mainīt apdrošināto personu

GRAWE EXCELLENT Group (tarifs – GAV5G)  ir speciāli izstrādāta programma uzņēmējiem. Darbinieku nākotnes nodrošinājums ir lieliska darbinieku motivācijas, lojalitātes un savstarpējās uzticības stiprināšanas forma.

Algu paaugstināšana ir saistīta ar papildu nodokļiem un bieži vien sniedz darbiniekiem tikai nelielu faktisko ienākumu pieaugumu. Taču nodrošinājums ar GRAWE EXCELLENT Group palīdzību var sniegt nodokļu priekšrocības. Gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem šī apdrošināšanas forma ar uzkrājuma veidošanu ir izdevīga.

GRAWE EXCELLENT Group ir grupas apdrošināšana, kuru var slēgt ar visiem vai daļu no uzņēmuma darbiniekiem, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Saskaņā ar vienu līgumu par grupas apdrošināšanu jābūt apdrošinātiem ne mazāk par 10 cilvēkiem. Uzņēmums ir „apdrošinājuma ņēmējs“, kurš apmaksā ikgadējās apdrošināšanas prēmijas par darbinieku – „apdrošināto personu”. Vienam darbiniekam var izvēlēties jebkuru ikgadējas prēmijas apmēru, sākot no EUR 300. Šos regulāros maksājumus GRAWE iegulda starptautiskajos augsta ienākuma fondos EUR valūtā. Tos pārvalda profesionāli portfeļu menedžeri, lai nodrošinātu maksimālās peļņas saņemšanu.

Tāpat kā citi GRAWE EXCELLENT tarifi, arī grupas apdrošināšana GRAWE EXCELLENT Group garantē, ka līguma darbības termiņa beigās tiks izmaksāta apdrošinājuma summa saskaņā ar polisi un uz to brīdi uzkrātā līdzdalība peļņā.

 • Minimālā gada prēmija ir EUR 300.
 • Maksimālā apdrošinājuma summa katrai apdošinātai personai ir EUR 200 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 15 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 65 gadi.
 • Maksimālais vecums līguma termiņa beigās ir 80 gadi.
 • Atbilstoši tarifa nosacījumiem visi līguma dalībnieki tiek vērtēti kā 45 gadīgi.
 • Līguma darbības laikā iespējams mainīt gan apdrošinātās personas, gan apdrošinājuma ņēmēju.

Papildu aizsardzība, pateicoties GRAWE EXCELLENT Additional

Visas GRAWE EXCELLENT klasiskās programmas Basic, Flex, Elite, Profit, Group var kombinēt ar papildu riska apdrošināšanas tarifiem GRAWE EXCELLENT piedāvājamā nodrošinājuma ietvaros. Piemēram, ar GRAWE EXCELLENT Additional papildu apdrošināšanu var apdrošināt invaliditātes vai nāves iestāšanās risku nelaimes gadījuma rezultātā. Šie papildus tarifi stājas spēkā no pirmās pamata tarifa spēkā stāšanās dienas. Turklāt, Jūs varat izvēlēties apdrošināšanas izmaksu 50% vai 100% apmērā no pamata apdrošinājuma summas.

Papildus aizsardzība pret nelaimes gadījuma rezultātā iegūtas paliekošas invaliditātes – Tarifs UI30Z

Izmantojot šo papildu apdrošināšanas veidu, Jums ir iespēja pasargāt sevi pret nelaimes gadījuma rezultātā iegūtas paliekošas invaliditātes radītajām sekām, zaudējot darba spējas 30% apmērā vai vairāk, neatkarīgi no tā, vai nelaimes gadījums ir noticis atpūšoties vai darba vietā. Padomājiet, kādas sekas ģimenei varētu radīt nelaimes gadījums, kura rezultātā apdrošinātā persona kļūst par invalīdu vai, iespējams, darbnespējīgu personu! Invaliditātes pakāpes novērtējums ir sniegts apdrošināšanas noteikumos.

Papildu aizsardzība pret nelaimes gadījuma rezultātā iestājušos apdrošinātās personas nāvi – Tarifs UTZ

Pateicoties šim papildu tarifam, ir iespējams iepriekš parūpēties par paaugstinātu finansiālo nodrošinājumu ģimenei apdrošinātās personas nāves gadījumā, kas iestājas nelaimes gadījuma rezultātā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, labuma guvējiem papildus pie apdrošinājuma summas atbilstoši polises noteikumiem tiek izmaksāta vēl viena līguma summa Jūsu izvēlētajā apmērā.

Kombinētā papildu aizsardzība, papildu aizsardzība pret nelaimes gadījumu rezultātā iegūtas paliekošas invaliditātes – Tarifs UI50P

Izmantojot šo papildu apdrošināšanu, ja iegūtas paliekošas invaliditātes pakāpe ir 50% vai vairāk, Jums nebūs jāveic prēmijas iemaksas par pamata apdrošināšanu. Jūsu vietā to izdarīs GRAWE.

Invaliditātes pakāpes noteikšana ir izklāstīta apdrošināšanas nosacījumos. Pamata apdrošināšana paliek spēkā pilnā apmērā līdz līguma termiņa beigām.

Papildu aizsardzība pret smagām slimībām – Tarifs RD1MZ3

Šis tarifs aizsargā Jūs no 91. dienas. Apdrošināta ir apdrošinātās personas saslimšana ar vienu no trijām smagām slimībām (sirdslēkme, vēzis un insults) apdrošināšanas polises darbības laikā. Ja apdrošināšanas periodā tiek diagnosticēta kāda no minētajām smagām slimībām, Jūs saņemat – atkarībā no izvēlētās apdrošinājuma summas – izmaksu EUR 2 500, EUR 5 000, vai EUR 7 500 apmērā. Par papildu apdrošinājuma summas apmēru un apdrošināšanas periodu vienojas polisē. Šī papildu apdrošināšana ir iespējama tikai pie GRAWE EXCELLENT programmām Basic, Flex un Profit.

Minimālais līguma darbības termiņš ir 5 gadi.

 • Maksimālā apdrošinājuma summa ir EUR 25 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 15 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 55 gadi.
 • Maksimālais vecums līguma termiņa beigās ir 65 gadi.
 • Izdzīvošanas laiks ir 30 dienas pēc diagnozes noteikšanas datuma.
 • Atlīdzības saņemšanas tiesības pie smagas slimības diagnosticēšanas vienmēr ir polises turētājam.

Svarīga piezīme:
Visa informācija un produktu apraksti ir apzinīgi un rūpīgi sagatavoti, taču labākas pārskatāmības nodrošināšanai tie var saturēt saīsinātu izklāstu. Precīzam apdrošināšanas variantu seguma apmēra aprakstam katrā atsevišķā gadījumā darbojas vienīgi polises nolikumi un līguma apdrošināšanas noteikumi.

Kredīts pret apdrošināšanas polises ķīlu

GRAWE EXCELLENT Advance tarifs Jums ļauj saņemt nākamās apdrošināšanas izmaksas avansā atbilstoši Jūsu GRAWE EXCELLENT Basic, Flex, Elite, Profit, Group polisēm un vienlaicīgi saglabāt apdrošināšanas aizsardzību. Šīs izmaksas apmērs ir atkarīgs no Jūsu polises noteikumiem. Maksimālā iespējamā summa ir  80% apmērā no konkrētās polises aktuālās atpirkuma vērtības.

Minimālā avansa izmaksas summa ir EUR 3 000. Jūsu dzīvības apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā vismaz 3 gadus, kārtējām apdrošināšanas iemaksām jābūt apmaksātām, kā arī jāturpina apmaksāt arī nākamās apdrošināšanas iemaksas.

GRAWE EXCELLENT Advance tarifs ir izdevīgāks nekā bankas kredīts. Par avansa izmaksu atbilstoši polisei ir jāmaksā tikai 5% gadā, kas tiek iekasēti avansā. Tādejādi nav papildu izmaksas  – ne par kredīta piešķiršanas līguma sagatavošanu, ne kredīta pret polises ķīlas noformēšanu, ne par administrēšanu. Turklāt Jums nav jāatklāj naudas summas izmantošanas mērķis.

GRAWE EXCELLENT Advance tarifa saņemšana ir vienkārša – Jūs nosūtāt rakstisku iesniegumu GRAWE, norādot vēlamo avansa izmaksas lielumu atbilstoši polisei un pievienojat savu apdrošinājuma ņēmēja pases kopiju. Pēc Jūsu iesnieguma izskatīšanas GRAWE Jums nosūtīs rakstisku piedāvājumu, kas būs jāparaksta un jānosūta atpakaļ kompānijai. Avansa izmaksas summa bez kavēšanās tiks pārskaitīta uz Jūsu norādīto bankas kontu.

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu un vienreizējo iemaksu

Ja Jūsu rīcībā ir uzkrātais kapitāls, kapitāls no īpašuma pārdošanas, saņemtā mantojuma, dāvinājuma vai citiem ienākumiem, rodas jautājums, kā izdevīgāk ieguldīt šo naudu, lai nodrošinātu savu un savas ģimenes nākotni.

Vienreizēja iemaksa GRAWE EXCELLENT Unique programmā apvieno priekšrocības, ko sniedz profesionālu portfeļu menedžeru pārvaldītie kapitālieguldījumi ar dzīvības apdrošināšanu. Iemaksātā summa (vienreizēja iemaksa) ir garantētais minimums, kurš tiks izmaksāts apdrošinātās personas priekšlaicīgas nāves gadījumā. Līguma termiņa beigās tiks izmaksāta apdrošinājuma summa plus līdzdalība peļņā par visu līguma darbības termiņu.

Kapitāla veidošana

Jūsu vienreizējo iemaksu GRAWE EXCELLENT Unique programmā GRAWE speciālisti iegulda vērtspapīros ar maksimālu drošuma pakāpi EUR valūtā, kurus pārvalda profesionāli investīciju eksperti. Pateicoties tam, var iegūt augstākus ienākumus, nekā tradicionālu ieguldījumu formās, kuras, turklāt, nepiedāvā apdrošināšanas aizsardzību.

Kapitāla garantija 

Pateicoties augstai drošībai un stingriem naudas ieguldīšanas principiem, GRAWE Jums garantē izmaksāt apdrošinājuma summu saskaņā ar līgumu.

Līdzdalība peļņā

Ar GRAWE EXCELLENT Unique Jums ir ienākuma gūšanas iespējas, jo Jūs piedalāties GRAWE peļņas sadalē. Protams, peļņu nevar paredzēt, taču pēc iepriekšējo gadu peļņas datiem ir iespējams veikt pamatotas nākotnes prognozes.

 • Minimālā ieguldījuma summa ir EUR 5 000.
 • Maksimālā ieguldījuma summa ir EUR 100 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 15 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 65 gadi.
 • Maksimālais vecums līguma termiņa beigās ir 80 gadi.

Jūsu nākotnes finansiālais nodrošinājums. Kapitāla drošība un Jūsu pensijas izmaksu garantija.

GRAWE EXCELLENT piedāvā daudz dzīvības apdrošināšanas līgumu darbības termiņu variantu, ņemot vērā Jūsu personiskās vēlmes un vajadzības. GRAWE EXCELLENT programmas Basic, Flex, Elite, Profit, Group ir Jūsu pensijas kapitļa bāze. Beidzoties Jūsu apdrošināšanas polises termiņam, Jūs varat izlietot ilgtermiņā uzkrāto kapitālu, kā arī Jūsu uzkrājumu peļņu. Tajā brīdī Jūs varat izlemt, kādā veidā gribat saņemt Jūsu privātās pensijas izmaksas. Pensijas izmaksas iespējas – Jūs varat izvēlēties:

 • mūža pensijas izmaksas;
 • pagaidu pensijas izmaksas 10 gados;
 • pagaidu pensijas izmaksas 15 gados.

Izmaksu 10 vai 15 gados variants paredz lielāku pensiju izmaksas apmēru! Izmaksa var būt veikta pēc Jūsu izvēles: reizi gadā, reizi pusgadā un reizi ceturksnī.

Vienreizēji ieguldījumi Jūsu pensijas nodrošināšanai.

Dzīvības apdrošināšanas GRAWE EXCELLENT programmu ar daudzgadīgu termiņa darbību vietā Jūs  varat veikt vienreizēju ieguldījumu, kas kļūs par Jūsu pensijas kapitāla pamatu pie nosacījuma, ja Jums jau ir GRAWE EXCELLENT dzīvības apdrošināšana ar ikgadējiem prēmiju maksājumiem. Dotais variants tiek rekomendēts gadījumā, ja Jūsu rīcībā ir brīvi līdzekļi lielā apmērā. Pēc mantojuma saņemšanas, nekustamā īpašuma pārdošanas vai cita kapitāla iegūšanas veida, vienreizējās iemaksas samaksas variants nodrošina regulāras pensijas izmaksas izvēloties vai nu mūža pensijas izmaksas, vai pagaidu pensijas izmaksas 10 vai 15 gados.

Jūsu kapitāla drošība un Jūsu pensijas izmaksu garantija

Jūsu pensijas kapitāls neatkarīgi no tā uzkrājuma veida – dzīvības apdrošināšanas GRAWE EXCELLENT programmās uzkrātās summas vai vienreizējā iemaksa, tiek noguldīts vērtspapīros ar fiksēto procentu un maksimālo drošību. Papildus Jums tiek garantēta atlikušā kapitāla atmaksa. Kapitāla atmaksa nozīmē, ka apdrošinātās personas nāves gadījumā pensijas izmaksas darbības termiņa laikā, esošais kapitāla atlikums tiek izmaksāts Jūsu minētajiem labumu ieguvējiem, t.i. sākuma kapitāls (vienreizējā izmaksa vai dzīvības apdrošināšanas izmaksas summa), atskaitot veiktās pensijas izmaksas, veido to garantēto summu, kura tiek izmaksāta labuma ieguvējiem.

 • Pensijas kapitāla pamats ir vai nu GRAWE EXCELLENT dzīvības apdrošināšanas programmās uzkrātais  kapitāls vai vienreizēja iemaksa.
 • Minimālā ieguldījuma summa ir EUR 3 000.
 • Maksimālā ieguldījuma summa ir EUR 100 000.
 • Minimālais vecums slēdzot līgumu ir 30 gadi.
 • Maksimālais vecums slēdzot līgumu ir 75 gadi.

Pateicoties GRAWE EXCELLENT Pension programmai Jums nav jāgaida ar likumu noteiktā pensijas vecuma sasniegšana. Jūs savu privāto pensiju veidojiet pats un variet saņemt ātrāk!

Indeksācija ir ieguldījumu aizsardzība no inflācijas. GRAWE saviem klientiem piedāvā ieguldījumu savlaicīgu indeksāciju ņemot vērā inflācijas līmeni Austrijā.

Balts Capital jaunumi

Saņemiet e-pastā informāciju par izdevīgākiem ieguldījumu noteikumiem!

Uzkrājošie ieguldījumi ar dzīvības apdrošināšanu, Privātums